Separatori protoka od 1,6 do 40 l/sec

Za odvajanje ulja, masti, taloga, peska, šljunka i pepela iz oborinskih ili procesnih zauljenih voda.

Proizvode se prema EN 858-1 s integriranim taložnikom i koalescentnim promenjivim uloškom. Kvaliteta pročišćavanja vode na izlazu iz separatora manja je od 5 miligrama po litru.

Ugradnja: U zemlju, iskopom jame na dubinu h+20cm, osnovnih dimenzija LxB na pripremljeni, nivelirani i nabijeni šljunak sa dozvoljenim odstupanjem do 2 cm, postavlja se PP folija. Nakon polaganja separatora spoje se PVC-cevi s gumenim zaptivkama na ulaz i izlaz.

Način održavanja: Sklopiti ugovor s ovlaštenim sakupljačemotpadnog ulja i masti. Prazniti separator od ulja i masti prema potrebi i zabrinuti ih na način propisan zakonom o opasnom otpadu.

Separatori Tehnix imaju tupsku saglasnost za ugradnju u evropi.

Standardne dimenzija malih separatora

Galerija