Novosti

TEAMENERGO

Za kopove u Kostolcu, a za kompaniju TEAMENERGO smo isporučili dva modularna objekta , sastavljena od 130 kontejnerskih modula, za potrebe svlačionice i kancelarijskog prostora .