Novosti

EPS Ogranak TE-KO Kostolac

Kompanije "TEHNIX" je za potrebe strateškog kupca, Javno preduzeća "EPS" Beograd ogranak TE-KO Kostolac, proizvela i isporučila 4 kompleta poslovnih kontejnera na prikolici.