Novosti

NIS AD NOVI SAD

Za potrebe kompanije NIS/Gazprom isporučili smo skladišne kontejnere na 30 lokacija BS NIS/GAZPROM.