Novosti

Gradjevinsko preduzeće "GRADINA" - Beograd na Vodi

Na osnovama dugogodišnje saradnje gradjevinskog preduzeća "GRADINA" i kompanije "TEHNIX", došlo se do isporuke i montaže poslovno-sanitarnog kontejnerskog naselja na gradilištu "Beograd na Vodi".