Novosti

"MPP Jedinstvo a.d." Sevojno

Za potrebe našeg dugogodišnjeg klijenta, kompaniju "MPP Jedinstvo a.d." - Sevojno, naša kompanije je proizvela, isporučila i montirala kontejnersko naselje (Objekat 1) ukupne površine cca 725 m2. Lokacija: Termoelektrana "Nikola Tesla A" - Obrenovac.