Novosti

Ogranak TERNA Serbia - Autoput E80

Nastavak odlične seradnje sa kompanijom TERNA. Isporučena 23 kom. Separatora ulja i masti sa bypassom, različitih kapaciteta i protoka, za ugradnju na deonicu Autoputa E-80, lot 1, Prosek - Bančarevo.