Novosti

Millennium Team - Beograd

Za našeg dugogodišnjeg partnera kompaniju "Millennium Team doo" - Beograd izvršili smo proizvodnju i isporuku poslovno-sanitarnih kontejnera - 3 kom. Lokacija: Bubanj Potok - Beograd.