Novosti

AQUA PARK - DOLJEVAC

Kompanija TEHNIX isporučila je, montirala i pustila u rad uređaj za tehnološku (aerobno-biološku) obradu sanitarnih otpadnih voda - BRT 600 za novo izgrađeni Aqua park u Doljevcu.

yeminli tercüme kız yurdu