Novosti

RECON Gmbh - Lorrach 4 Nemačka

Nastavak odlične saradnje kompanije RECON Gmbh i kompanije TEHNIX, isporučeno je 4. kontejnersko naselje, sastavljeno od smeštajnih - Recon room modul i sanitarnih - Recon sanitary modul na lokaciju LORRACH Nemačka. 

Tržište Evropske unije već nekoliko godina pokazuje interes za gradnju vrtića, škola, staračkih i zdravstvenih ustanova. Sada je, zbog priliva migranata, potražnja kontejnera jednostavno eksplodirala. Rast bi mogao da se nastavi jer su kontejnerska naselja kvalitetna i jeftina rešenja.