Novosti

JKP GRADSKA ČISTOĆA -BEOGRAD

Za potrebe JKP Gradska Čistoća Beograd smo isporučili,instalirali i pustili u rad specijalnu automatsku presu balirku APB-100 tona.