Novosti

SC Jedinstvo Kruševac

Za SC Jedinstvo je izvršena isporuka i montaža modularnog objekta "Svlačionice"  sastavljenog od 6  kontejnera u Kruševcu.