Novosti

RECON Gmbh - Lorrach Nemačka

Na osnovu odlične saradnje kompanije RECON Gmbh i kompanije TEHNIX, isporučeno je 1. kontejnersko naselje, sastavljeno od 28 kom. smeštajnih - Recon room modul i 8 kom. sanitarnih - Recon sanitary modul kontejnera na lokaciju LORRACH Nemačka. 

yeminli tercüme kız yurdu