Novosti

IOM - Međunarodna organizacija za migracije

Za potrebe "Međunarodne organizacije za migracije", isporučili smo dva modularna objekta za prihvatne centre u Subotici i Somboru. Objekat u Subotici se sastoji od 7 poslovnih kontejnera, a objekat u Somboru sastoji se od 12 poslovnih kontejnera.

Prihvatni centar Subotica

Prihvatni centar Sombor

yeminli tercüme kız yurdu