Novosti

ADRIANA TEX - Ruma

Za kompaniju ADRIANA TEX iz Rume, isporučili smo Horizontalnu presu za baliranje tip TEHNIX HPB40t sa uređajem za podizanje kontejnera i hranjenje prese.