Novosti

CALZEDONIA

Isporučeni Separatori za odvajanje ulja i masti, taloga, peska, šljunka i pepela iz atmosferskih i procesnih zauljenih voda, kapaciteta 2 x 50000 l, na lokaciju Apatin. Investitor i izvođač radova Capelari Construction.