Novosti

JKP Zelenilo- modularni objekat za smeštaj radnika

Za potrebe JKP Zelenilo isporučili smo i montirali modularni objekat sastavljen od 4 pojedinačna kontejnera i garaže .