Novosti

IOM- PRIHVATNI CENTAR SOMBOR

Za potrebe "Međunarodne organizacije za migracije", isporučili smo modularni objekat za prihvatni centar u  Somboru. Objekat u Somboru sastoji se od 14 poslovnih kontejnera od kojih su dva sa sanitarijama.