Novosti

"Gradsko Zelenilo" - Novi Sad

U saradnji sa našim dugogodišnjim partnerom, kompanijom "Milurovic Komerc doo" - Ugrinovci, naša kompanija je isporučila uredjaj za industrijsko kompostiranje bio-razgradivog otpada KOMPOST-SITO 12/2500. Kupac : "Gradsko Zelenilo" - Novi Sad.