Novosti

HOTEL PALISAD

Za hotel Palisad na Zlatiboru, isporučili smo modularni objekat svlačionice sa teretanom- sastavljen od 10 poslovnih kontejnera.