Novosti

PRETOVARNE STANICE - Bačka Topola, Senta, Kanjiža

Savremena tehnologija pretovara komunalnog otpada. Montaža tri pretovarne stanice za komunalni otpad kapaciteta do 50 t/h, na lokacijama Bačka Topola, Senta i Kanjiža. Automatski rad stanica, iste su projektovane i proizvedene u kompaniji TEHNIX.

Bačka Topola

Senta

Kanjiža